Site içi arama:

 

Hizmetlerimiz
Doktorlarımız
Bilgi
Anlaşmalı Kurumlar
Anasayfa
İletişim
İnsan Kaynakları
Kurumsal
Forum
Bültenler
Üyelik
Online Destek
Sıkça Sorulan Sorular
Anatomi (göz yapısı) Kırılma kusurları
Argon lazer fotokoagulasyon Göz protezi
• Ekzimer lazer Göz tembelliği
Glokom Göz yaşı kanalı sorunları
Görme siniri hastalıkları Katarakt
 

Ekzimer Lazer

 
» Ekzimer lazer konusunda bilgi verir misiniz?
Ekzimer lazer kırılma kusurlarının ve göz yüzey ( korneanın) bozukluklarının tedavisi için kullanılır. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma kalıcı olarak düzeltilebilir. Yalnız tedaviden önce gözünüzün lazere uygunluğu yönünden detaylı bir muayene gereklidir. Ekzimer lazerin iki ayrı uygulama şekli vardır: PRK ve LASİK. LASİK daha yeni bir yöntem olup sonuçları PRK'dan daha iyidir. Her iki teknik de 18- 20 yaşından itibaren uygulanabilir.Hipermetropide 15-16 yaşından sonra da yapılabilir.
» Ekzimer lazer sonrası meydana gelen sorunlar nelerdir?
Aşağıda lazere ait sorunlar verilmiştir, fakat bunların sıklığının çok az olduğunu ve lazer ameliyatlarının gözdeki en emin ve başarılı ameliyatlardan biri olduğunu bilmek gerekir:
· Geçici huzursuzluk;.
· Görmede geçici bulanıklık veya görmede gelip geçici dalgalanmalar:
· Kık yaşında sonra yakın okuma gözlüğü ihtiyacı;
· ( -1.00; +1.00) derece eksik veya fazla düzelme ki bu durum laserle tekrar düzeltilebilir.
· Kamaşma ve haleler ;
· Özellikle yüksek 10 dereden büyük miyoplarda gece görüş bozukluğu ;
· Çok seyrek olarak düzensiz astigmatizma;
· Kontakt lens kullanmada zorluk;
· Özellikle PRK işleminde 10 dereceden büyük miyoplarda korneada skarlaşma,
· Görmenin gözlükle gördüğü kadar olması;
» Ekzimer lazer çeşitleri nelerdir?
Fotorefraktif keratektomi (PRK) Fotorefraktif keratektomide miyopi, hipermetropi ve astigmatizmayı azaltmak için ekzimer lazer kullanılır. Lazer, görünmeyen yüksek enerjili bir ışıktır ve korneayı yontmaya,şekillendirmeye yarar. PRK'da herhangi bir cerrahi bıçağı kullanılmaz.
Miyopi ve hipermetropi tedavi edilirken, lazer dairesel olarak uygulanır. Astigmatizma tedavi edilirken korneada eliptik şekilde düzleştirme yapılır.
PRK, 1995'te Amerika'daki (FDA) Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay almış ve o zamandan beri birkaç milyon kişiye uygulanmıştır.
Lazer in-situ keratomilozis (LASİK) LASİK, miyopi, hipermetropi ve astigmatizmanın tedavisinde kullanılan mikrocerrahi ve ekzimer lazerin birleştirilmiş halidir. LASİK'te korneadan ince bir zar kaldırmak için oldukça özel, mikrokeratom denilen bir cihaz kullanılır. Bu zar geriye katlanır ve altında kalan kısma ekzimer lazer uygulanır. Zar geri yerine örtülür ve iyileşmeye bırakılır.Beş saat içinde iyileşir. Herhangi bir dikiş kullanılmaz.